جلسه مسئولان ستادهای تابعه استان به میزبانی ساوجبلاغ

جلسه آقایان شکری، فعلی و بلاغت نیا با معاون فرهنگی دادگستری جهت مقدمات تفاهم نامه

جلسه آقایان شکری، فعلی و بلاغت نیا با معاون فرهنگی دادگستری جهت مقدمات تفاهم نامه

معارفه آقای حیدرپور حراست و بازرسی ستاد

جلسه ماهانه مدیران ستاد

جلسه ماهانه مدیران ستاد

جلسه مدیران فرهنگی و روابط عمومی ستادهای تابعه در مجتمع مهدیون

جلسه مدیران فرهنگی و روابط عمومی ستادهای تابعه در مجتمع مهدیون

جلسه مدیران فرهنگی و روابط عمومی ستادهای تابعه در مجتمع مهدیون

جلسه مدیران فرهنگی و روابط عمومی ستادهای تابعه در مجتمع مهدیون