‍ بازدید ریاست محترم ستاد بازسازی عتبات عالیات استان البرز

حاج آقا شکری با حضور در کار گاه گره چینی و رنگ کاری دربهای حرم آقا سید محمد (ع) از نزدیک شاهد پیشرفت این پروزه قرار گرفتند . آقای میدانی مدیر محترم پروژه گزارشی اجمالی از امور انجام شده و مراحل باقی مانده آن معروض فرمودند و در انتها حاج آقا شکری ضمن عرض خسته نباشید به خادمین این کارگاه علی الخصوص برادران یعقوبی که کارگاه خود را در اختیار ستاد عتبات جهت ساخت درب ها قرار داده اند فرمودند ساخت این پروژه عطیم که افتخار آن به استان البرز سپرده شده باقیات الصالحاتی است که پاداش آن را انشالله آقا سید محمد (ع) که امامزاده مقرب و باب الحوائج است به تمامی خادمین عنایت بفرماید

صفحه معاونت فرهنگی و روابط عمومی

دیدن تمام مطالب در معاونت فرهنگی و روابط عمومی