تقدیم سند افتخار صحن مطهر حضرت زهرا (س)

تقدیم سند افتخار صحن حضرت زهرا(س) بنام مساجد شهر کمالشهر
به گزارش حاج آقا تند رو ریاست محترم ستاد عتبات کمالشهر در مورخ چهار شنبه ۳۰ خرداد تعدادی سند افتخار بنام مساجد کمالشهر اعطا گردید

اهدای سند افتخار ستاد کمالشهر

در ضمن جلسه ای جهت هماهنگی اربعین 97 در تاریخ فوق تشکیل شد

جلسه ستاد اربعین 97 در کمالشهر

صفحه معاونت فرهنگی و روابط عمومی

دیدن تمام مطالب در معاونت فرهنگی و روابط عمومی