هشتم شوال سالروز تخریب قبور ائمه بقیع تسلیت باد.

اگر مدافعان حرم نبودند باید در تقویم روزی به عنوان روز تقویم حرم حضرت زینب(س) ثبت میشد.

شادی ارواح طیبه شهدای مدافع حرم صلوات

صفحه معاونت فرهنگی و روابط عمومی

دیدن تمام مطالب در معاونت فرهنگی و روابط عمومی