جلسه اتاق اصناف با حضور ریاست ستاد فردیس

جلسه اتاق اصناف با حضور ریاست محترم ستاد عتبات فردیس و هیئت همراه در اتاق اصناف شهرستان فردیس با حضور اعضای اتاق و رؤسای اتحادیه ها برگزار گردید.در این جلسه ریاست ستاد عتبات فردیس ضمن تشریح فعالیتهای ستاد عتبات از رؤسای اتحادیه های مستقر در شهرستان درخواست نمودند جهت اجرای پروژه های بازسازی در اعتاب مقدسه مشارکت نمایند.

صفحه معاونت فرهنگی و روابط عمومی

دیدن تمام مطالب در معاونت فرهنگی و روابط عمومی