✔هم اکنون مراسم تودیع و معارفه ریاست ستاد بازسازی عتبات عالیات کرج

هم اکنون مراسم تودیع و معارفه ریاست ستاد شهرستان کرج با حضور ریاست محترم ستاد بارسازی استان حاج اقا شکری جانشین ستاد حاج اقا فعلی .معاونتهای استان و خادمین ستاد کرج در حال برگزاری است . بدین ترتیب از زحمات جناب مهندس یعقوبی تشکر و قدر دانی گردید و به جای ایشان جناب حاج آقا خیرخواهان به عنوان ریاست جدید ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان کرج معرفی شدند .شایان ذکر است اقای مهندس یعقوبی مرام به عنوان معاونت اعزام و پشتیبانی ستاد استان منصوب گردیده اند

صفحه معاونت فرهنگی و روابط عمومی

دیدن تمام مطالب در معاونت فرهنگی و روابط عمومی