✔ هم اکنون :سومین جلسه بررسی چارت سازمانی برنامه ریزی اربعین۹۷

سومین جلسه ستاد اربعین با موضوع هماهنگی و مشخص شدن چارت سازمانی ستاد اربعین ۹۷ با حضور حاج آقا شکری ریاست محترم ستاد اربعین .حاج آقا کشانی قائم مقام ستاد اربعین و سردار فرزین مشاور عالی و معاونتهای : جذب و مشارکتهای مردمی. اعزام و پشتیبانی .فرهنگی و روابط عمومی . فنی و مهندسی .تشریفات . اداری . هم اکنون در محل کانون پیشکسوتان بسیج در حال برگزاری است

صفحه معاونت فرهنگی و روابط عمومی

دیدن تمام مطالب در معاونت فرهنگی و روابط عمومی