جلسه مشترک اعضای ستاد بازسازی عتبات عالیات فردیس با ریاست جمعیت هلال احمر شهرستان

جلسه مشترک اعضای ستاد بازسازی عتبات عالیات فردیس با ریاست جمعیت هلال احمر شهرستان
این نشست در مورخ ۶ مرداد ماه با حضور جانشین ستاد آقای حشمت رضایی و مسئول امور جذب آقای پورحسن در محل اداره هلال احمر فردیس برگزار گردید .
از موضوعات مورد توافق اینکه نماینده هلال احمر به عنوان رابط ستاد معرفی گردد و ستاد بازسازی صندوق و دسته قبوض را تحویل ایشان دهد تا نذورات را جمع آوری و به ستاد تحویل دهند و همچنین در بحث اربعین نیز همکاری لازم را با این ستاد مبذول نمایند

صفحه معاونت فرهنگی و روابط عمومی

دیدن تمام مطالب در معاونت فرهنگی و روابط عمومی