جلسه مسئول ستاد فردیس با ریاست محترم اداره دارائی

در نشست قوف الذکر که ریاست ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان فردیس جناب آقای شهبازی و اعضاء ستاد با ریاست اداره دارائی جناب مهندس نوفر در مورخ هفتم مردادماه به میزبانی اداره دارائی برگزار شد پس از تبادل نظرات تفاهم نامه ای ایجاد گردید که موارد مهم آن به شرح ذیل است :

* معرفی رابط اداره دارائی به ستاد جهت هماهنگی و همکاری لازم
* ایجاد بنر ستاد در اداره متبوع جهت مشاهده مراجعین
* تحویل صندوق و قبوض به اداره دارایی جهت جمع آوری هدایا و نذورات مردمی
* با توجه به برنامه ریزی در ارتباط با راه پیمایی اربعین حسینی ( ع) نیز مقرر شد دارائی همکاری های لازم را انجام دهد
دراین نشست مقرر گردید رئیس
اداره دارائی نماینده ای رابه عنوان رابط
به ستاد معرفی تاهمکاری لازم بعمل آید و ستاد بنر و صندوق و قبوض جمع آوری نذورات را به اداره فوق تحویل دهد و همچنین در بحث اربعین نیز همکاری لازم را خواهند داشت .

صفحه معاونت فرهنگی و روابط عمومی

دیدن تمام مطالب در معاونت فرهنگی و روابط عمومی