جلسه هم اندیشی امور بانوان در کارگاه درب های حرم مطهر امامزاده آقا سیدمحمد(ع)

کانال تلگرامی ستاد نظرآباد

‍ جلسه هم اندیشی امور بانوان در کارگاه میعاد عاشقان اهل بیت علیه السلام جوار درب های حرم مطهر امامزاده آقا سیدمحمد(علیه السلام) برگزارگردید
مسئول محترم ستاد در باره عملکرد و پروژه های مهم ستاد مطالب مفیدی را عنوان فرمودند و بانوان رابه مشارکت در امر بازسازی اعتاب مقدسه و همفکری فرهنگی دعوت نموده همچنین از نقش موثر بانوان در امر بازسازی اعتاب مقدسه و جمع آوری هدایا و نذورات تقدیر کردند . در ادامه برنامه پرسش و پاسخ و نقاط ضعف و قوت عملکرد خانمهای محترمه در ستاد مورد برسی قرار گرفت و نقطه نظرات ایشان مطرح گردید

صفحه معاونت فرهنگی و روابط عمومی

دیدن تمام مطالب در معاونت فرهنگی و روابط عمومی