جلسه ماهانه اعضاء ستاد بازسازی ساوجبلاغ و مسئولان ستادهای تابعه

جلسه روز چهارشنبه مورخه ۲۴ /۵ / ۹۷ با حضور ریاست محترم ستاذ بازسازی عتبات عالیات ساوجبلاغ جناب آقای حاجی پور و معاونتهای مالی ،جذب، فرهنگی،اعزام،بازرسی،اداری وبانوان به همراه ستادهای تابعه چهار باغ،کوهسار، شهرجدید هشتگرد،شهرک هیو ،خور … در محل ستاد ساوجبلاغ برگزار گردید .

جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن مجید آغاز گردید. سپس مصوبات ماه گذشته مرور واقدامات انجام شده بیان شد ومصوبات انجام نشده علت یابی گردید تا پیگیری مجدد انجام گیرد.سپس روئسای ستادهای تابعه گزارش عملکرد یک ماهه خود را ارائه نمودند.دراین جلسه حاضران چند پیشنهاد جدید جهت حضور ومشارکت مردم محترم شهرستان ساوجبلاغ در دریافت نذورات وکمکهای آنها ارائه نمودند.درانتها ریاست محترم ستاد در خصوص فعالیتهای ستاد رهنمودهایی را داشتند.در ضمن مقرر گردید اعضای ستاد در محرم فعالیت ویژه ای را جهت حضور در مساجد وهیأت مذهبی برای جذب نذورات وهدایای مردمی داشته باشند.

صفحه معاونت فرهنگی و روابط عمومی

دیدن تمام مطالب در معاونت فرهنگی و روابط عمومی