جلسه شورای اجرائی ستاد بازسازی نظرآباد


‍ جلسه شورای اجرائی ستادبازسازی عتبات عالیات شهرستان نظرآباد برگزارشد .
در جلسه مصوبات جلسه گذشته مورد بررسی قرارگرفت و ریاست ستاد آقای حسینی نقطه نظرات خود را ارائه کردند و سپس هر یک از اعضاء گزارشی از عملکرد حوزه متبوع خود را بیان نمودند
.دراین جلسه موضوعات ذیل مقرر گردید :

۱ )بازگشائی دفتر فرعی ستاد بازسازی عتبات عالیات در دهستان نجم آباد
۲ )پیگیری و تامین منابع مالی برای تهیه چادرموکب ها جهت اسکان و پشتیبانی از زائرین اربعین حسینی
۳ )تاکید بر پیگیری اعطای سندافتخاراز سوی خیرین و متبرعین
کانال تلگرامی ستاد نظرآباد

صفحه معاونت فرهنگی و روابط عمومی

دیدن تمام مطالب در معاونت فرهنگی و روابط عمومی