جلسه اعضای ستاد اربعین با عده ای از پیمانکاران شهرداری فردیس

جلسه اعضای ستاد اربعین با عده ای از پیمانکاران شهرداری فردیس

باهمکاری معاونت محترم فرهنگی شهرداری فردیس جناب آقای جعفری برگزار گردید. در این جلسه جناب آقای جعفری در ابتدا با
اشاره به حرکت عظیم پیاده روی اربعین اعلام نمودند قصد برگزاری این جلسه جمع آوری نذورات مردمی و شرکتهای پیمانکاری در راستای پذیرایی از زوار اربعین حسینی میباشد تا بتوانیم مانند سنوات قبل میزبانی شایسته برای زائرین گرانقدر باشیم .
در ادامه جناب آقای شهبازی ریاست محترم ستاد ضمن تشریح نحوه پذیرایی از زوار در شهر نجف اشرف از حاضران در جلسه دعوت نمودند از نزدیک شاهد فعالیت عزیزان در شهر نجف باشند. در پایان مقرر گردید تمامی عزیزان نذورات خود را تا روز شنبه از طریق معاونت فرهنگی شهرداری به ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان فردیس تحوبل نمایند

صفحه معاونت فرهنگی و روابط عمومی

دیدن تمام مطالب در معاونت فرهنگی و روابط عمومی