همه در پذیرائی از زائرین اربعین سهیم باشیم

شماره حساب ستاد بازسازی عتبات البرز جهت کمک های مردمی برای برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم بزرگ اربعین۹۷

درباره معاونت فرهنگی و روابط عمومی