✔ هم اکنون جلسه ماهانه مسئولان ستادهای تابعه

✔ هم اکنون جلسه ماهانه مسئولان ستادهای تابعه با محوریت راه پیمایی اربعین حسینی ۹۷ و هماهنگی های انجام شده در خصوص موکبهای ستادهای استان در ادوگاه شهید رجایی محمدشهر در حال بررسی می باشد


در این جلسه آقایان کشانی ( قائم مقام ستاد اربعین)فعلی(مسئول جذب و مشارکتهای مردمی) مهندس یعقوبی ( مسئول اعزام و پشتیبانی ستاد استان )بلاغت نیا(دبیر ستاد اربعین) مهندس انصاری (مسئول اسکان ستاد اربعین) میدانی ( مسئول تغذیه ستاد اربعین) و حیدرپور (مسئول بازرسی و حراست ستاد استان) ممبینی( معاونت مالی) نوری (مسئول موکبهای ستاد اربعین) توضیحاتی مبسوط را ایفاد نمودند

در ادامه اقای رحمانی معاونت فرهنگی و روابط عمومی ستاد استان با اشاره به تبلیغات شوم دشمنان اسلام جهت کم رنگ کردن این مجمع عظیم جهانی ، به مهم شمردن مسائل فرهنگی در مسئله اربعین تاکید کردند و خواستار حمایت بیشتر روئسای محترم ستاد اربعین استان جهت اجرایی شدن برنامه های مدون فرهنگی در در ابعاد مختلف شدند
در ادامه مسئولان ستادهای تابعه از اقدامات صورت گرفته در ارتباط با موکب های حوزه متبوع خود گزارش دادند و سوالات خود را از مسئولین ذیربط مطالبه کردند

صفحه معاونت فرهنگی و روابط عمومی

دیدن تمام مطالب در معاونت فرهنگی و روابط عمومی