هم اکنون راه پیمائی ۱۳ آبان


به گزارش روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات استان البرز
امروز راهپیمائی بزرگ ضد استکباری سیزدهم آبان با حضور احاد مردم همیشه در صحنه استان سرافراز البرز در حال برگزاری است که در میان سیل خروشان امت عاشورایی ،حاج آقا شکری ریاست محترم ستاد بازسازی عتبات عالیات استان البرز و معاونت های محترم همدوش با امت ولایت مدار شعار هیهات من الذله را سر داده اند

صفحه معاونت فرهنگی و روابط عمومی

دیدن تمام مطالب در معاونت فرهنگی و روابط عمومی