هم اکنون جلسه ستاد بازسازی فردیس با اعضای شورای شهر فردیس

جلسه ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان فردیس با اعضای شورای شهر فردیس هم اکنون در حال برگزاری است. در ابتدای جلسه ریاست ستاد فردیس ضمن خیر مقدم به میهمانان حاضر در جلسه گزارشی از برگزاری مراسم اربعین و وظایف این ستاد در شهر نجف و خدمات ارائه شده خادمین ستاد بازسازی فردیس در موکب استان البرز را خدمت حضار در جلسه تشریح نمودند در ادامه این جلسه آقای شهبازی ریاست ستاد بازسازی فردیس لوح سپاسی به اعضای شورا جهت تلاشهای ایشان در رابطه با اربعین ستاد اهدا گردید

صفحه معاونت فرهنگی و روابط عمومی

دیدن تمام مطالب در معاونت فرهنگی و روابط عمومی