جلسه هم اندیشی ستاد شهرستان نظرآباد با حضور مسئول محترم حراست و بازرسی ستاد بازسازی عتبات عالیات استان البرز

به گزارش روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات البرز و به نقل از ستاد عالیات شهرستان نظرآباد روز دوشنبه مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ جلسه هم اندیشی آقای حیدرپور مسئول محترم حراست و بازرسی ستاد استان البرز با اقای حسینی رباست سناد ، امعاونت های مالی اداری،جذب و مشارکتهای مردمی،فرهنگی ،روابط عمومی و امور بانوان
ستاد در دفترمرکزی شهرستان نظرآباد برگزار گردید
موضوع این نشست در راستای تبادل اطلاعات و بررسی روند اجرایی اموربرگزار گردید.
در این جلسه میزان تحقق اهداف هشت ماهه سال ۹۷ ستاد نظرآباد مورد بررسی قرار گرفت.

صفحه معاونت فرهنگی و روابط عمومی

دیدن تمام مطالب در معاونت فرهنگی و روابط عمومی