دومین جلسه ستاد بازسازی عتبات کرج در موضوع اربعین ۹۸

دومین جلسه ستادبازسازی عتبات عالیات کرج در موضوع اربعین سال آینده در تاریخ ۲۸ آذرماه برگزارگردید. در این جلسه که در دفتر حاج آقا خیرخواهان ریاست محترم ستاد کرج برگزار گردید مقرر شد مسولین ومدیران ذیربط ، براورد نیازهای اربعین ۹۸ جهت پذیرائی از پنج هزار نفر را تهیه و در جلسه بعد ارائه نمایند .همچنین تاکید شد موکب ستاد کرج در اربعین سال آینده اسکان وپذیرایی از زائرین را به صورت مستقل انجام دهد
.نیروهای خادم برای اربعین با برنامه ریزی وتقسیم کارافراد چند روز زودتر در موکب حاضر شده ویک گروه خاص که برای برچیدن چادرها وجمع آوری موکب ولوازم کمی دیرتر ازکرج اعزام شوند تا حداقل دو یا سه روز بعد از مراسم اربعین موکب فعال باشد.وسپس جمع آوری شود.

صفحه معاونت فرهنگی و روابط عمومی

دیدن تمام مطالب در معاونت فرهنگی و روابط عمومی