هم اکنون جلسه اعضاء ستاد بازسازی عتبات البرز با مدیران محترم اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

در این جلسه آقایان مهندس فتحی معاونت فنی ، حجه الاسلام ندرلی نمایندگی ولی فقیه ، مهندس ابراهیمی معاونت حفاظت و امور اراضی به عنوان نمایندگان اداره کل منابع طبیعی و آقایان : فعلی معاون ستاد استان ، خیرخواهان ریاست محترم ستاد کرج ، نوری مسئول امور بین الملل اعضاء ستاد بازسای استان، مفاد تفاهم نامه را به صورت کارشناسانه و قابل اجرا مورد بررسی قرار گرفت

نویسنده: محمد حسین قنبرپور

صفحه معاونت فرهنگی و روابط عمومی

دیدن تمام مطالب در معاونت فرهنگی و روابط عمومی