حضور مدیران ارشد شهرداری کرج در ستاد بازسازی عتبات استان البرز

امروز مورخ یازدهم دی ماه ستاد بازسازی عتبات عالیات استان میزبان مدیرکل محترم حراست شهرداری کرج و سرپرست اداره کل حوزه دفتر شهردار و امور شورا بود . در این دیدار صمیمی که در دفتر حاج اقا شکری ریاست محنرم ستاد استان برگزار گردید مشاور عالی ستاد ،رئیس ستادکرج ،معاونتهای اعزام و پشتیبانی ، فرهنگی و روابط عمومی و اداری نیز حضور داشتند .
از نکات مهم این جلسه میتوان به بررسی عملکرد اربعین ۹۷ و چگونگی همکاری فی مابین دربرنامه های آتی ستاد بازسازی اشاره نمود .

صفحه معاونت فرهنگی و روابط عمومی

دیدن تمام مطالب در معاونت فرهنگی و روابط عمومی