اهدای جایزه یکی از برندگان مسابقه عکاسی اربعین ۹۷

برادر گرامی آقای محمدحسین نیک نژاد از استان البرزیکی از شش برنده مسابقات عکاسی اربعین ۹۷ امروز مورخ سیزدهم دی ماه با حضور در ستاد بازسازی عتبات عالیات استان البرز هدیه معنوی خویش را از آقای امیر رحمانی مدیریت فرهنگی و روابط عمومی ستاد استان دریافت کردند ./


عکس ارسالی آقای نیک نژاد 👇

صفحه معاونت فرهنگی و روابط عمومی

دیدن تمام مطالب در معاونت فرهنگی و روابط عمومی