ستاد ماهدشت /جلسه هم اندیشی ستاد بازسازی ماهدشت

به گزارش روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات البرز و به نقل از ستاد بازسازی ماهدشت جلسه هم اندیشی ستاد بازسازی عتبات عالیات ماهدشت باحضور رئیس واعضای ستاد برگزار گردید.
در ابتدا آقای عروجی ریاست محترم ستاد باتقدیر از معاونتهای فعال که موفق عمل کرده اند گفتند :
علیرغم مشکلات مالی واقتصادی در سالجاری از میزان مشارکت مردم و کمکهای خیرین در امر بازسازی اعتاب مقدسه و اربعین حسینی کم نشده بلکه با رشد بسیار خوبی مخصوصا” در مناطق کم برخوردار شهر مواجه گشته است.
در ادامه پس از بحث وتبادل نظر وارائه پیشنهادات ونظرات ، آقایان مجید عطار بعنوان مسئول امور اداری ستاد ، نیکوکار مسئول کارخانجات و ناصر میرزایی مسئول امور مساجد معرفی واحکام ایشان تحویل گردید.

صفحه معاونت فرهنگی و روابط عمومی

دیدن تمام مطالب در معاونت فرهنگی و روابط عمومی