آغاز به کار غرفه ستاد بازسازی عتبات البرز در نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی

غرفه ستاد بازسازی عتبات عالیات امروز زسما در نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی آغاز به کار کرد .
ادامه دارد…

نویسنده: محمد حسین قنبرپور

صفحه معاونت فرهنگی و روابط عمومی

دیدن تمام مطالب در معاونت فرهنگی و روابط عمومی