ستاد فردیس/ همایش فجرآفرینان فاطمی


‍ سخنرانی ریاست محترم ستاد عتبات عالیات شهرستان فردیس جناب آقای شهبازی در همایش فجر آفرینان فاطمی مورخه ۹۷/۱۱/۱۵دوشنبه بهمن ماه در سالن شهرداری پیرامون عملکرد و فعالیت ستاد بازسازی و تقدیر از دانش آموزان گروه سرود توسط ریاست ستاد.

صفحه معاونت فرهنگی و روابط عمومی

دیدن تمام مطالب در معاونت فرهنگی و روابط عمومی