دیدار جانشین ستاد بازسازی عتبات عالیات استان البرز و رئیس ستادعتبات عالیات شهرستان کرج با معاونت پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز

در این دیدار معاونت پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز ، تلاش و همکاری برای امام حسین (ع) را مایه افتخاردانسته و فرمودند ما همه گونه با ستاد بازسازی عتبات عالیات همکاری می کنیم و همچنین استفاده از روش های نوین جمع آوری هدایا و نذورات و استفاده از سند افتخار به جای پاکت در مدارس با شعار هر مدرسه یک سند افتخار را پیشنهاد فرمودند.

صفحه معاونت فرهنگی و روابط عمومی

دیدن تمام مطالب در معاونت فرهنگی و روابط عمومی