دیدار رئیس شورای اسلامی شهر کرج با خادمین ستاد عتبات استان البرز

در بازدید آقای مهندس عباس زارع رئیس محترم شورای اسلامی شهر کرج و آقای منصور وحیدی نایب رئیس شورا و آقای اکبر سلیم نژاد رئیس کمیسیون فرهنگی شورا از ستاد عتبات عالیات استان البرز داشتند ، جناب آقای شکری ریاست محترم ستاد عتبات عالیات استان گزارشی از عملکرد سالیانه ستاد در جهت اطلاع رسانی مسئولین محترم به سمع و نظر مسئولان رساندند.
که موضوع آن در جهت همکاری های بیشتر ستاد استان با شورای اسلامی کلان شهر کرج و ادارات و نهادهای دیگر، بحث و تبادل نظر گردید .
در پایان جناب آقای مهندس زارع رئیس محترم شورای اسلامی شهر کرج از زحمات خادمان ستاد استان تقدیر و تشکر نمودن.

صفحه معاونت فرهنگی و روابط عمومی

دیدن تمام مطالب در معاونت فرهنگی و روابط عمومی