مراسم تجلیل از خادمین اربعین حسینی ۱۳۹۷

در یک جلسه صمیمی و معنوی از دست اندرکاران و خادمین اربعین ، خصوصاٌ موکب امام علی (ع) نجف تجلیل و قدر دانی شد . در این محفل صمیمی ضمن گفتگو و بحث در مورد مسائل اربعین ، جناب آقای شکری ریاست ستاد عتبات استان و جناب آقای کشانی قائم مقام اربعین ضمن بزرگداشت ایام اربعین از خادمین حسینی تقدیر و تشکر نمودند

صفحه معاونت فرهنگی و روابط عمومی

دیدن تمام مطالب در معاونت فرهنگی و روابط عمومی