کاشت نهال توسط خادمین اهل بیت بمناسبت روز درختکاری

به منظور پاس داشت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری جمعی از خادمان عتبات عالیات با حضور ریاست ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان کرج بعنوان همیاران طبیعت اقدام به غرس نهال نمودند تا در این امر خداپسندانه سهمی داشته باشند

صفحه معاونت فرهنگی و روابط عمومی

دیدن تمام مطالب در معاونت فرهنگی و روابط عمومی