جلسه ماهانه ستادهای تابعه عتبات استان البرز با حضور جانشین محترم ستاد عتبات عالیات کشور آقای مهندس جلال مآب ، آقای افضلی معاونت جذب مشارکتهای مردمی وجناب آقای شهاب معاونت بازرسی

صفحه معاونت فرهنگی و روابط عمومی

دیدن تمام مطالب در معاونت فرهنگی و روابط عمومی