گزارش عملکرد سه ماهه اول ستاد بازسازی عتبات عالیات گرمدره

گزارش عملکرد سه ماهه اول ستاد بازسازی عتبات عالیات گرمدره توسط حاج آقا رمضانی رئیس ستاد: • برگزاری نمایشگاه دستاوردهای ستاد عتبات و کتاب با عنوان بازسازی اعتاب مقدسه گامی …

ادامه مطلب