جلسه مشترک مدیریتهای فرهنگی ، روابط عمومی ، اعزام و پشتیبانی با جانشین معاونت اجتماعی ناجا در استان

امروز مورخه هجدهم مرداد ماه جلسه ای فی مابین اعضاء مدیریت فرهنگی و روابط عمومی ، مدیریت اعزام و پشتیبانی ستاد بازسازی عتبات عالیات استان البرز با رئیس مرکز مشاوره …

ادامه مطلب