آرشیو برچسب: جلسه با ذاجتماعی ناجا، ستاد عتبات البرر، معاونت فرهنگی

جلسه مشترک مدیریتهای فرهنگی ، روابط عمومی ، اعزام و پشتیبانی با جانشین معاونت اجتماعی ناجا در استان

امروز مورخه هجدهم مرداد ...

ادامه مطلب »