آرشیو برچسب: جلسه پانزده روزه

جلسه پانزده روزه مدیران ستادی

نشست دو هفته ای ...

ادامه مطلب »

® هم اکنون جلسه پانزده روزه معاونتهای ستاد استان

جلسه پانزده روزه معاونتهای ...

ادامه مطلب »