بازدید سرپرست معاونت فرهنگی و روابط عمومی ستاد باز سازی عتبات عالیات کشور از کانون فرهنگی مهدیون کرج

امروز مورخه هشتم مهرماه آقای علیرضا رادان معاونت فرهنگی و روابط عمومی ستاد مرکز به اتفاق آقای امیر رحمانی معاونت فرهنگی و روابط عمومی ستاد استان البرز و محمدحسین قنبرپور …

ادامه مطلب