آرشیو برچسب: معاونت فرهنگی،علیرضا رادان،امیررحمانی،معاونت فرهنگی،ستاد بازسازی عتبات البرز،عتبات البرز،محمدحسین قنبرپور،روابط عمومی،اربعین

بازدید سرپرست معاونت فرهنگی و روابط عمومی ستاد باز سازی عتبات عالیات کشور از کانون فرهنگی مهدیون کرج

امروز مورخه هشتم مهرماه ...

ادامه مطلب »