دیدار صمیمی معاونت فرهنگی ستاد با مدیرکل پشتیبانی شهرداری کرج

مدیرکل پشتیبانی شهرداری کرج: شهرداری کرج در راستای توسعه و بازسازی عتبات عالیات از هیچ تلاشی فروگذار نیست مدیر پشتیبانی و نماینده ستاد بازسازی عتبات عالیات در شهرداری کرج گفت: …

ادامه مطلب